Polityka prywatności - RODO

24-05-2018

Informujemy, że z dniem 25.05 2018 roku ulega zmianie polityka bezpieczeństwa informacji w Salonie Urody Lorien. Powodem tej zmiany jest wejście w życie przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W naszym Salonie dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Stolarczyk, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Salon Urody Lorien Małgorzata Stolarczyk z siedzibą: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 40, NIP: 5871684978, REGON: 221807645
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Małgorzata Stolarczyk, tel 690-909-767, iod.lorien@wp.pl
3) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy RODO
4) podanie danych osobowych na podst. art. 6  ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia - na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.

5) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, a także przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty itd.
Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Salon Urody Lorien w celach związanych z działalnością salonu, w tym:

  • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu,
  • wykonania samej usługi w salonie,
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  • marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu sms'ami za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych

6) odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Salonu
7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat 
8) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione organom administracji państwowej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
9) Państwa dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie na terenie i potrzeby Salonu Urody Lorien
10) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu (art. 22 ust. 1 i 4 RODO)
11) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw poza Unią Europejską lub organizacji międzynarodowej.
12) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
13) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 Pełna Polityka bezpieczeństwa informacji -> klik